En fejl i varmeregnskabet i det tidligere affaldsselskab AVV I/S betyder, at cirka 8 millioner kroner skal retur til varmeselskaberne i Hjørring, Hirtshals og Lørslev.

En ekstern revisionsundersøgelse af varmeregnskabet i det tidligere affaldsselskab AVV I/S har vist, at AVV i perioden 2016-2020 uberettiget har overfaktureret varmeselskaberne i Hjørring, Hirtshals og Lørslev, som modtager overskudsvarme fra energianlægget i Hjørring. Derfor skal varmeselskaberne nu have cirka 8 millioner kroner retur.

Den eksterne revisionsundersøgelse blev igangsat af ledelsen i Nordværk (tidligere AVV og RenoNord), da ledelsen fik mistanke om, at udgifterne til et røggaskondenseringsanlæg på energianlægget i Hjørring i en årrække har været håndteret i strid med reglerne i varmeforsyningsloven.
”Revisionsfirmaet Deloitte, som har stået for undersøgelsen, har nu bekræftet vores mistanke om, at AVVs beregningsmetode har været i strid med lov om varmeforsyning. Det er beklageligt, at afregningen er sket i strid med loven, og det får vi naturligvis rettet op på med det samme,” siger Thomas Lyngholm, adm. direktør i Nordværk.
Deloittes undersøgelse viser, at overfaktureringen skyldes, at udgifterne til etablering og drift af røggaskondenseringsanlægget er blevet medregnet med 160 % - i stedet for 100 % - i den omkostningsberegning, der ligger til grund for afregningen af varmeselskaberne i Hjørring, Hirtshals og Lørslev.

Det kræver en særlig lovhjemmel eller myndighedspraksis at indregne omkostninger med mere en 100 %, hvilket ikke findes i dette tilfælde. Derfor vurderer Deloitte, at omkostningsberegningen er i strid med lov om varmeforsyning, og revisionsfirmaet har opgjort den samlede overpris til cirka 8 millioner kroner.
”Bestyrelsen i Nordværk har drøftet sagen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, og vi har besluttet, at varmeselskaberne i Hjørring, Hirtshals og Lørslev skal have pengene retur hurtigst muligt,” siger Lisbeth Lauritsen, bestyrelsesformand i Nordværk.

De tre varmeselskaber er orienteret om sagen.

Fakta om røgkondenseringsanlæg

Et røggaskondenseringsanlæg er en teknisk installation på et energianlæg, hvor man ved at afkøle røgen fra forbrændingsovnene, kan udvinde den restenergi, der er tilbage i røgen, og som ellers ville være udledt gennem skorstenen som spildvarme.

For yderligere information, kontakt:
• Thomas Lyngholm, direktør i Nordværk, tlf.: 2086 2123
• Lisbeth Lauritsen, bestyrelsesformand i Nordværk, tlf.: 4032 9660