1. april 2015 blev genbrugspladsen i Asaa gjort ubemandet. Det betyder, at man selv kan åbne porten med en kode og køre ind og aflevere sit affald. Ordningen fungerer fint, og besøgstallet for 2016 vidner om, at denne mulighed er en succes. Genbrugspladsen havde i 2016 over 16.000 besøgende, og vi har nu over 1.000 registrerede brugere af pladsen.

Hos Nordværk er vi rigtigt glade for de mange kunder, som benytter pladsen, og vi ved at genbrugspladsen betyder meget for Asaa som lokalsamfund. I 2016 resulterede det i, at 1.400 ton affald blev afleveret på genbrugspladsen – affald, som blev solgt i Nordværks Genbrugsbutik, sendt til genanvendelse, forbrænding eller deponi.

Fejlsortering går ud over miljøet

Men desværre oplever vi af og til misbrug af pladsen. Vi har ved flere lejligheder konstateret grove fejlsorteringer, klunsning af affald samt decideret misbrug af koder til at komme ind på genbrugspladsen uberettiget.

Det er vigtigt, at man som bruger af genbrugspladsen sorterer korrekt og bruger tid på at orientere sig og komme affaldet i de rette containere. Vi har oplevet, at vi har måttet køre containere til deponi eller forbrænding – i stedet for som planlagt til genanvendelse. Dette er synd og skam, da værdifulde ressourcer på den måde er gået tabt, og det går ud over miljøet. Vi har også oplevet, at koder er blevet misbrugt – det vil sige at koder florerer, så folk uden adgang alligevel kan komme ind. Borgerforeningen og Nordværk har derfor været i tæt dialog omkring problematikken og håber på, at vi sammen kan sikre at genbrugspladsen i Asaa ikke misbruges.

Derfor vil der fremover være mere personale tilstede på pladsen i løbet af ugen for at sikre, at vi ikke mister en masse værdifulde ressourcer, og at pladsen ikke benyttes uberettiget.

Fælles indsats for genbrugspladsen

Vi vil gerne bevare muligheden for, at man kan aflevere sit affald lokalt, og ved fælles hjælp kan vi også få det til at lykkes. Men det kræver en fælles forståelse for, at den ubemandede genbrugsplads er et fælles gode og et fælles anliggende.

På vegne af Borgerforeningen i Asaa og Nordværk vil vi derfor gerne opfordre til, at vi i fællesskab værner om muligheden for at komme af med affaldet lokalt og bruger genbrugspladsen - korrekt.