Papir er et materiale, der med fordel kan genanvendes. For at papir kan genanvendes skal det være sorteret og rent.

Affaldet må ikke indeholde:

Priser markeret med en "*" er markedspriser, der reguleres hver måned. 

Priser markeret med et "-" (minus) foran prisen, betyder, at I som kunde får penge for affaldet. 


Virksomheder kan aflevere mindre mængder papir på genbrugspladserne via Mærk Affaldet - se priserne her

For kommunale affaldskunder gælder:


Papir

F.eks.: Alle former for almindeligt papir, ugeblade og aviser 

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: - 534 kr. pr. ton*


Fortroligt papir

F.eks.: regnskaber, journaler m.m. Papiret opbevares i aflåste containere og i et aflåst rum, indtil det makuleres og bliver genbrugt til nyt papir.

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.577 kr. pr. ton


Priserne er sidst ændret den 22. december 2022 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.