Papir er et materiale, der med fordel kan genanvendes. For at papir kan genanvendes skal det være sorteret og rent.

Affaldet må ikke indeholde:

 

 

 


Papir

F.eks.: Alle former for almindeligt papir, ugeblade og aviser 

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

  • Nordværks genbrugspladser 

Fortroligt papir

F.eks.: regnskaber, journaler m.m. Papiret opbevares i aflåste containere og i et aflåst rum, indtil det makuleres og bliver genbrugt til nyt papir.

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.577 kr. pr. ton

  • Nordværks genbrugspladser 

Priserne er sidst ændret den 22. december 2023 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.