Papir er et materiale, der med fordel kan genanvendes. For at papir kan genanvendes skal det være sorteret og rent.

Affaldet må ikke indeholde:

Priser markeret med en "*" er markedspriser, der reguleres hver måned. 

Priser markeret med et "-" (minus) foran prisen, betyder, at I som kunde får penge for affaldet. 


Papir

F.eks.: Alle former for almindeligt papir, ugeblade og aviser 

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: -547 kr. pr. ton*


Priserne er sidst ændret den 3. maj 2021 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.