Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Alle typer af mobiltelefoner

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

Producentansvarsordning


Hvad sker der med affaldet:

Elektriske apparater hører under WEEE-ordningen. Der er derfor producentens ansvar, at affaldet behandles korrekt. Nordværk omlaster affaldet og sender det videre til behandling af virksomheder udpeget af branchen.


Miljø:

WEEE-ordningen omfatter et producentansvar. Det vil sige, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af el-skrot. WEEE-ordningen har sit udspring i fælles EU-regler og har til formål at begrænse mængden af el-skrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af produkterne og affaldet herfra. 


Sikkerhed:


Øvrigt: