Genbrugsplads Poulstrup

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 13-18
Lørdag kl. 10-17

Se åbningstider ved helligdage.

Lukkedage

Søn- og helligdage.

Se åbningstider ved helligdage.

Muligheder og regler på pladsen

Som borger i Brønderslev eller Hjørring må du benytte alle Nordværks genbrugspladser på tværs af de to kommuner. Affaldet skal kunne være i en personbil evt. med trailer. Du må aflevere op til 300 kg. om dagen. Virksomheder må også benytte pladsen mod betaling - fra d. 1./1. 2023 træder vores betaling via nummerpladen i gang - læs mere her.

Husk desuden at:

  • Aflevere affaldet i klare sække.
  • Nordværk tager ting op af containerne, så vi kan sælge dem i genbrugsbutikken. Hvis du ikke ønsker dette, giver du blot besked til personalet - så markerer vi affaldet med rød spray, og det går til forbrænding.
  • Du må ikke aflevere restaffald (affald til din indendørs skraldespand) på genbrugspladsen.
  • Genbrugspladserne er røgfrie områder. Alle skal kunne færdes uden at blive udsat for passiv rygning. Derfor skal cigaretter mm. slukkes, inden du kommer ind på pladsen.
  • Alt affald skal afleveres og placeres i containerne. Vi henstiller til, at man ikke stiller tunge emner ved siden af containeren f.eks. brændeovn og badekar. Større emner skal afleveres på vores bemandede genbrugspladser. 
  • Færdselsloven er gældende på pladsen. Vær opmærksom på andre besøgende.
  • Børn skal altid være under opsyn af en voksen.

Personale

Hanne

Hanne

Affaldstyper

Aluminium Aske Beton og brokker Bilbatterier Deponi Dæk Dunke Elektronik Elsparepærer Farligt affald Farvet blød plast Fortroligt papir Gips Glas & flasker Grene Haveaffald Hårde hvidevarer til skrotning Hård plast & PVC Imprægneret træ Jord Klar blød plast Kartoner Ledninger Lysstofrør Metal Mobiltelefoner Pap Papir Printer-patroner Rest efter sortering Stenuld & glasuld Til salg i Nordværks Butik Plast, metal og mad- & drikkekartoner Trykflasker Træ Tøj og sko Vinduesglas Øl- og sodavandsdåser