Følgende vejledning dækker hvidevarer til skrot.

Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

 • Alle elektriske apparater tungere end 20 kg eller over 1,2 m
  • Aircondition-anlæg
  • Frysere
  • Komfurer
  • Køleskabe
  • Mikrobølgeovne
  • Ovne
  • Tørretumbler
  • Vaskemaskiner
  • Alle apparater med kølemiddel

 


Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:

 • Apparater indeholdende madvarer - madvarer skal fjernes og indholdet skal afleveres med i rest efter sortering (eller i din container til madaffald) eller til Nordværks energianlæg

Hvad sker der med affaldet:

Ikke direkte genbrugelige hårde hvidevarer kan genanvendes. Disse transporteres til Nordværks Ressourcehal, hvor hvidevarerne omlastes før de sendes til videre behandling på godkendte virksomheder udpeget af branchen.

Efter demontering af komponenter med miljøfarlige stoffer knuses hvidevarerne, så materialerne kan sorteres og genanvendes.

Bortskaffelsen af hårde hvidevarer hører under WEEE-ordningen.


Miljø:

WEEE-ordningen omfatter et producentansvar. Det vil sige, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af el-skrot. WEEE-ordningen har sit udspring i fælles EU-regler og har til formål at begrænse mængden af el-skrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af produkterne og affaldet herfra. 


Sikkerhed:

Pas på tunge løft – løftevogne og sækkevogn findes på genbrugspladsen.


Øvrigt:

I helt særlige tilfælde, hvor indholdet er for beskidt/inficeret til at tømme, kan apparatet med indhold – efter aftale – afleveres på Nordværks Genbrugscenter, som sørger for at transportere det til energianlægget.