Vi skelner mellem hvidevarer til skrot og hvidevarer til genbrug og reparation. Følgende vejledning dækker hvidevarer til skrot.

Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

 • Alle elektriske apparater tungere end 20 kg eller over 1,2 m
  • Aircondition-anlæg
  • Frysere
  • Komfurer
  • Køleskabe
  • Mikrobølgeovne
  • Ovne
  • Tørretumbler
  • Vaskemaskiner
  • Alle apparater med kølemiddel

Er du i tvivl, kan du altid henvende dig hos en af vores genbrugsvejledere på genbrugspladserne


Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:

 • Apparater indeholdende madvarer - madvarer skal fjernes og indholdet skal afleveres med dagrenovationen eller til AVV's energianlæg

Hvad sker der med affaldet:

Ikke direkte genbrugelige hårde hvidevarer kan genanvendes. Disse transporteres til AVVs Ressourcehal, hvor hvidevarerne omlastes før de sendes til videre behandling på godkendte virksomheder udpeget af branchen.

Efter demontering af komponenter med miljøfarlige stoffer knuses hvidevarerne, så materialerne kan sorteres og genanvendes.

Bortskaffelsen af hårde hvidevarer hører under WEEE-ordningen.


Miljø:

WEEE-ordningen omfatter et producentansvar. Det vil sige, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af el-skrot. WEEE-ordningen har sit udspring i fælles EU-regler og har til formål at begrænse mæng-den af el-skrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af produkterne og affaldet herfra. 


Sikkerhed:

Pas på tunge løft – løftevogne og sækkevogn findes på genbrugspladsen.


Øvrigt:

I helt særlige tilfælde, hvor indholdet er for beskidt/inficeret til at tømme, kan apparatet med indhold – efter aftale – afleveres på AVV's Genbrugscenter, som sørger for at transportere det til energianlægget.