Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Ubegrænset størrelse
  • Hele ruller tagpap

Denne sortering findes kun på følgende genbrugspladser:

På alle øvrige pladser henvises tagpap til Rest efter sortering


 

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

 

Tarpaper Recycling ApS


Hvad sker der med affaldet:

 

Tagpappen mellemlagres på Nordværks Miljøanlæg, hos modtageren gennemgår tagpappen en proces, så bitumen i tagpappen kan genanvendes til asfaltproduktion. Dette foregår ved at tagpappen renses for urenheder og granuleres.


Miljø:

 

Genanvendelsen af tagpap mindsker anvendelsen af råolie til produktion af ny asfalt. Der er både en fordel set i forhold til olieressourcerne samt i forhold til et økonomisk perspektiv.


Sikkerhed:

 

 


Øvrigt: