Pap er et materiale, der med fordel kan genanvendes. For at pap kan genanvendes skal det være sorteret og rent.

Affaldet må ikke indeholde:

Priser markeret med en "*" er markedspriser, der reguleres hver måned. 

Priser markeret med et "-" (minus) foran prisen, betyder, at I som kunde får penge for affaldet.


Pap

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: - 605 kr. pr. ton*


Priserne er sidst ændret den 22. december 2022 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.