Hos Nordværk redder vi ting op fra containeren på genbrugspladsen, hvis de kan bruges igen. Mange gode og brugbare ting smides nemlig ud, selvom de kunne være solgt i Nordværks genbrugsbutik. Det vil vi gerne gøre noget ved – for miljøets og fællesskabets skyld.

Ny praksis

Hidtil har det været sådan, at Nordværk ikke tog ting fra til genbrugssalg uden borgerens konkrete samtykke. Men den praksis ønsker vi at gøre op med, fordi vi kan se, at rigtig mange gode og funktionsdygtige ting ikke bliver genbrugt. Genbrugspladsernes personale har derfor pligt til at redde ting op af containerne, medmindre du som borger ikke ønsker det.  

Hvorfor er det vigtigt?

Direkte genbrug er den mest miljøvenlige form for affaldshåndtering. Når en cykel f.eks. går til genbrugssalg, sparer man miljøet for forbrug af vand og varme til omsmeltning af metallerne, og – ikke mindst – undgår man at skabe en masse affald ved produktion af en ny cykel. Det skaber i gennemsnit 380 kg affald at producere en cykel. Overskuddet fra de ting, der sælges i Nordværks Genbrugsbutik, går til at holde affaldsgebyrerne i ro – til gavn for os alle sammen som skatteborgere. 

Du bestemmer

Når du afleverer ting på genbrugspladsen, kan du aktivt vælge selv at stille det til genbrugssalg (ved at aflevere det i rummet til Møbler og brugsting). Hvis du ikke gør det, tager pladsens personale tingen fra, når de vurderer, at den kan gå til direkte genbrug.

Men hvis du af en eller anden årsag IKKE ønsker, at din aflagte cykel, sofa eller andet går til genanvendelse, er det helt i orden. Giv blot besked til personalet, som så markerer genstanden med tydelig spray, der signalerer, at den skal destrueres.

Stadig ingen klunsning

Den nye tankegang om at redde ting til genbrug ændrer ikke på Nordværks klunsningspolitik. Det har i mange år været forbudt for både borgere og medarbejdere at tage ting med hjem fra genbrugspladserne, og det vil det fortsat være. Når affaldet er afleveret på genbrugspladsen, er det Nordværks ansvar, at det går til den mest miljørigtige behandling.