Nordværk er omfattet af en evt. konflikt i forbindelse med OK18. Hvis den starter 8. maj 2018, er vi desværre nødsaget til at lukke vores anlæg for modtagelse af affald.

For dig som borger betyder det:

  • Nordværks genbrugspladser holder lukket
  • Nordværks Genbrugsbutik holder lukket
  • Vi henter ikke storskrald
  • Vi tømmer ikke din container, hvis du er tilmeldt vores ordning for afhentning af haveaffald, papir eller glas
  • Nordværks bobler til glas og papir tømmes ikke

Det er kommunen, der står for dagrenovation (restaffald/skrald). Læs mere her, hvis du bor i Hjørring Kommune – og mere her, hvis du bor i Brønderslev Kommune.

For dig som virksomhed betyder det:

  • Nordværks Forbrændingsanlæg holder lukket for modtagelse af affald
  • Nordværks Miljøanlæg holder lukket for modtagelse af affald
  • Nordværks genbrugspladser holder lukket, både for borgere og virksomheder
  • Nordværks Genbrugscenter (Ressourcehal) holder lukket for modtagelse af affald

Ved ophør af en evt. konflikt vil vi hurtigst muligt genoptage driften af vores anlæg.