Affald til Nordværk-sortering er affald der IKKE er sorteret i "rene" fraktioner, som du kan se i vores sorteringsvejledninger.

Når du afleverer et læs, skal du altid være opmærksom på, om affaldet evt. omklassificeres til Nordværk-sortering!!


Affald til Nordværk-sortering

Affaldet stammer ofte fra oprydninger, bygningsrenovering og -nedrivning men kan forekomme ved alle affaldstyper!

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.380 kr. pr. ton

 


 

Priserne er sidst ændret den 10. januar 2024 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.