Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

Emballagerne skal være tømt, skrabede og uden faremærke.

 • Mælke- og juicekartoner
 • Madkartoner fx flåede tomater og bønner
 • Plastbakker fra kød, frugt, kager og grøntsager
 • Mindre metalemballage. Større metalgenstande skal i containeren ”metal”. F.eks. foliebakker, stanniol, kaffekapsler uden kaffe.
 • Mindre plastposer og emballagefolie
 • Plastikposer og plastikfolier, som er emballage fra husholdningen
 • Bøtter fra f.eks. creme fraiche
 • Tomme emballager med følgende "risikomærker":


 Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:

 • Aluminiumsdåser (skal i "Aluminium")
 • Poser fra træpiller (skal i "Farvet blød plast" eller ”Klar blød plast”)
 • Kaffeposer og chipsposer med aluminiumsbelagt inderside (i dagrenovation)
 • Faremærkede emballager med indhold
 • Tomme emballager med faremærker
 • Stort metal (skal i containeren ”Metal”)
 • PVC fx regntøj og gummistøvler (skal i ”Hård plast og PVC”)
 • Stort plastik, som ikke kategoriseres som husholdningsemballage (skal i containeren ”Hård plast og PVC”)
 • Melamin (skal i rest efter sortering)

Modtagere af affaldet:

Reno-Nord sorterer affaldet både manuelt og maskinelt. Herefter afsættes det på det globale marked.


Hvad sker der med affaldet:

Plast, metal og mad- & drikkekartoner omlastes i Nordværks ressourcehal og køres herefter til Aalborg sammen med affaldet fra husstanden. Her sorteres de forskellige affaldstyper og afsættes separat.

Plasten afsættes til virksomheder, som granulerer/neddeler eller omsmelter plasten og indgår blandt andet i fremstillingen af nye plastprodukter.

Metallen omsmeltes til nye metaller.

Mad- & drikkekartonerne er et sammensat materiale. Derfor adskilles papfibrene fra den tynde indvendige aluminium- eller plastikfolie ved hjælp af vand som opløser pappet. Herefter anvendes den resterende plastik til varme, der bruges til at tørre pappet. Der arbejdes på en løsning, hvor man også kan genanvende den indvendige del af kartonerne.


Miljø:

Genanvendelse af plast kræver mindre vand og mindre energi end fremstilling af ny plast fra råolie. Desuden er olie (og dermed plast) fossilt materiale, som vi skal minimere brugen af for klimaets skyld.

Genanvendelse af metaller er simpel og giver en stor miljøgevinst i forhold til at udvinde nye metaller af jordens råstoffer.

Genanvendelse af mad- og drikkekartoner bruger mindre energi og færre kemikalier end fremstilling af nye kartoner fra jomfruelige papfibre. Kartonerne indeholder papirfibre af høj og ensartet kvalitet, og derfor er der et stort potentiale i at genanvende kartonerne. Desuden er papirfibrene man bruger til pap, lavet af træ. Træer optager CO2, hvorfor det er positivt for klimaet, hvis vi kan mindske mængden af træer som fældes, og i stedet genanvende eksisterende papirfibre.


Sikkerhed:

Ved emballage med indhold, kontakt pladsmanden.