Hvis du bor i et boligselskab, må du selvfølgelig benytte alle Nordværks tilbud, dvs. bobler, genbrugspladser m.v.
Men mange boligselskaber vælger at lave lokale affaldsøer, hvor beboerne nemt kan aflevere affaldet på stedet. I kan få opstillet containere til f.eks.:

  • brændbart affald (IKKE DAGRENOVATION)
  • papir og aviser
  • glas og flasker
  • batterier
  • storskrald (må kun være lejeres større brugsgenstande - IKKE bygningsaffald)

Nordværk hjælper gerne med at indrette en affalds-ø hos jeres boligselskab.

Brændbart affald, haveaffald og genanvendeligt affald

Hos Nordværk kan du leje storcontainere til brændbart affald og til haveaffald, og vi udlåner desuden gratis container eller bur til pap, jern og elektronik.

Alle de forskellige affaldstyper der er beskrevet på denne side behandler vi gratis, men for brændbart affald og haveaffald gælder dog, at det skal afleveres på en rekvisition (kun hvis I benytter en anden vognmand end Nordværk).
Er det tilfældet, skal I blot sende en tilmelding, inden I afleverer affaldet på Nordværks anlæg. Det gør I enten på vejning-mil@nordvaerk.dk eller via sms til tlf. 2575 0111 (I kan sende en sms helt op til 30 min. før aflevering).

Skriv i en mail eller sms:

  • kontaktperson hos boligselskabet (typisk varmemesteren)
  • boligselskabets navn og evt. adresse (angiv p-nummer eller adresse)
  • hvad er det for noget affald (brændbart eller haveaffald)?
  • Hvem der er vognmand/transportør
  • dato for aflevering

Bemærk, at affaldet skal være korrekt sorteret – ellers kan vi pålægge jer et gebyr/behandlingsudgift. I tvivl om noget? Ring på 9623 6644 og spørg.

Husk, at I mod betaling af behandlingspris, også kan få behandlet mange andre affaldstyper, som er beskrevet her

Loppemarkeder

Loppemarkeder kan også aflevere affald gratis. Her gælder samme fremgangsmåde ift. tilmelding som for boligselskaber (se ovenfor).