Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Blade
  • Buske
  • Grene
  • Græsafklip
  • Hækafklip
  • Nedfaldsfrugt
  • Rødder
  • Ukrudt

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

Nordværks Miljøanlæg Rønnovsdal eller Affaldscenter Dronninglund. 


Hvad sker der med affaldet:

Haveaffald komposteres på Nordværks Miljøanlæg. I løbet af 1-2 år er haveaffaldet omsat og komposten er klar til udlevering til borgerne.

Grene neddeles på Nordværks Miljøanlæg og brændes efterfølgende på energianlægget.

Rødder renses og neddeles på Nordværks Miljøanlæg forud for forbrænding.


Miljø:

Næringsstofferne i haveaffaldet tilbageføres til jorden sammen med komposten. Endvidere giver komposten struktur til jorden.

Det er miljømæssigt og økonomisk bedre at udnytte energien i grene og rødder end at neddele og kompostere dem. Der kræves energi til transport, neddeling og håndtering for at omdanne store grene og rødder til kompost.


Sikkerhed:


Øvrigt: