Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Blade
  • Buske
  • Grene
  • Græsafklip
  • Hækafklip
  • Nedfaldsfrugt
  • Rødder
  • Ukrudt

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

AVVs Miljøanlæg Rønnovsdal, Miljøanlæg Stadevej eller Affaldscenter Dronninglund.

AVVs Energianlæg.
 


Hvad sker der med affaldet:

Haveaffald komposteres på AVVs Miljøanlæg. I løbet af 1-2 år er haveaffaldet omsat og komposten er klar til udlevering til borgerne.

Grene neddeles på AVVs Miljøanlæg og brændes efterfølgende på energianlægget.

Rødder renses og neddeles på AVVs Miljøanlæg forud for forbrænding.


Miljø:

Næringsstofferne i haveaffaldet tilbageføres til jorden sammen med komposten. Endvidere giver komposten struktur til jorden.

Det er miljømæssigt og økonomisk bedre at udnytte energien i grene og rødder end at neddele og kompostere dem. Der kræves energi til transport, neddeling og håndtering for at omdanne store grene og rødder til kompost.


Sikkerhed:


Øvrigt: