Bionedbrydeligt plastik lyder meget grønt. Ofte kan emballagen være brun eller grøn, med grønne blade, genbrugscirkel, der står "komposterbar" på det, eller andre signaler, der vil fortælle, at denne form for plast måske er specielt godt for vores miljø. Men der kan være gode grunde til at være påpasselig med bionedbrydeligt plast. Læs her hvorfor.

Nordværk's hovedbudskaber med bionedbrydeligt plast er, at det: 

  • skal sorteres som restaffald
  • ikke bør smides i naturen

Bionedbrydeligt plastik har flere udfordringer. Hvad er op og ned:

  • Bionedbrydeligt plastik nedbrydes kun 100 % i særlige industrielle komposteringsanlæg. Organisk affald bliver i Danmark enten bioforgasset eller energiudnyttet (brændt). Det danske affaldssystem er ikke tilrettelagt med henblik på kompostering. Derfor kan vi ikke drage fordel af bionedbrydeligheden.
  • Bionedbrydeligt plastik forveksles med "traditionelt" plastik (fossiltbaseret) og sorteres derfor som en fejl i plastikfraktionen (frem for i restaffald). Hvis det biologisk nedbrydelige plastik lander i plaststrømmen til genanvendelse kan den give tekniske problemer på genanvendelsesanlæggene. På sorteringsanlægget i Aalborg, til plast, metal og mad- & drikkekartoner, vil det bare blive sorteret fra som restaffald.
  • Bionedbrydeligt plastik nedbrydes ikke i naturen. Man kan let komme til at tro, at plastikken nedbrydes i naturen, men det ikke tilfældet under danske forhold. Fx ser man hundeposer fremstillet af bionedbrydeligt plastik henkastet i naturen.
  • Bionedbrydeligt plastik må gerne komme i restaffaldet, det bliver her energiudnyttet - men der er dermed ingen gavnlige effekter af bionedbrydeligheden.
  • Der kan være en miljøgevinst, hvis plastikken er produceret af planter, hvorved der ikke udledes fossilt CO2, når den bliver til affald.

Nordværk og Dansk Affaldsforening ser primært vores mål om et Danmark frit for fossilt plast opfyldt ved at genanvende den eksisterende plastressource. Ved at sætte en prop i nyproduktion af plastik fra fossile kilder (olie) må der nødvendigvis komme en stor efterspørgsel på de plastikressourcer, vi allerede har på markedet, og som enten via mekanisk eller kemisk genanvendelse kan blive til nye plastikprodukter. Derfor synes vi, det er en god idé, at vi sorterer og genanvender den plastik, vi allerede har. 

Bionedbrydeligt plast kan have en berettigelse for udvalgte produkter, hvis der fortsat teknologiudvikles, så plastikken rent faktisk nedbrydes i naturen. Så vil det kunne bruges til fx cellofan rundt om fx tyggegummi, pastil- og cigaretæsker eller andre plastprodukter, som hyppigt findes henkastet i naturen. En anden anvendelse kan være til definerede affaldsstrømme som fx affaldsposer til madaffald.