Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:


Hård plast

 • Alle former for PET, HDPE, LDPE, PE, PP og PVC
 • Kabelbakker
 • Tagrender, nedløbsrør og bøjninger
 • Havemøbler, hyndebokse
 • Spande og bøtter
 • Plastlegetøj f.eks. traktorer, ruchebaner
 • Plastdunke, tomme og uden faremærke - samt plastdunke med faremærkerne: "Lokal-irriterende" og "Sundhedsskadelig" 
 • Plastflasker
 • Kofangere
 • Vinduesrammer af plast (uden glas)

 

Blød PVC

 • Gummistøvler
 • Vandslanger
 • Badedyr og -bassiner
 • Presenninger
 • Diverse gulvbelægninger med PVC (vinyl)

 

Hård PVC

 • Alle former for Hård PVC
 • Drænrør, kloakrør 
 • Kabelbakker
 • Tagrender, nedløbsrør og bøjninger

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:

 


Modtagere af affaldet:

 

Plasten forsorteres på Nordværks Miljøanlæg og sendes videre til RGS 90 (RGS Nordic)


Hvad sker der med affaldet:

Plasten sorteres i følgende sorteringer:

 • Havemøbler
 • Blød PVC
 • Hård PVC
 • Øvrigt hård plast

 

Den hårde plast bliver sendt til virksomheder, som granulerer eller neddeler plasten. Plasten afsættes derefter til virksomheder, som genanvender plasten i deres produktion.

 

Den bløde PVC kan ikke genanvendes og giver problemer ved afbrænding. Derfor deponeres den bløde PVC.


Miljø:

 

PVC er en forkortelse af PolyVinylChlorid. Under afbrænding af PVC frigøres der saltsyre, som bevirker at energianlægget skal tilsætte kalk til røgen for at neutralisere syren.

 

Plast er et olieprodukt, der kan genanvendes (omsmeltes). Desuden er teknologien blevet så effektiv, at man via infrarød teknologi samt luftdyser kan udsortere de forskellige plasttyper fra hinanden og dermed skabe et bedre råmateriale til genanvendelse.


Sikkerhed:

 


Øvrigt:

 

Husk at fjern batterier mv fra legetøj mv.