Hvert år gennemgår vi priserne for affald. Hvis afsætningspriserne har ændret sig markant, fører det til prisændringer for de relevante affaldstyper.

Alle nuværende og kommende priser finder du her

Vi kører i øvrigt med forskellige priser sommer og vinter for brændbart, da der er forskellige omkostninger med affaldet i forhold til sæson.    

Udover ændringer i års-priserne, der gælder for hele året, regulerer vi hver måned prisen for disse tre affaldstyper: