Samtlige sorteringer af farligt affald hos Nordværk

 

 • Akkumulatorer
 • Basisk affald
 • Batterier
 • Blandet b-affald
 • Blandet h-affald
 • Faremærkede dunke med indhold
 • Giftrester
 • Kanyler
 • Kviksølv
 • Malingsrester
 • Medicinrester
 • Murprodukter
 • O1 og O2 affald (reaktivt affald!)
 • O3 og O4 affald (reaktivt affald!)
 • Oliefiltre
 • Opløsningsmidler
 • Organisksyre
 • Spildolie
 • Spraydåser
 • Syreaffald
 • Tom emballage
 • Trykflasker
 • Ukendt affald (hvis man slet ikke kan identificere affaldet!)

  • Afleveres på bordet i rummet til farligt affald.
  • Giv pladsmanden besked om indholdet. Skal afleveres i lukket emballage, med etiket.
  • Ved omhældning: Sæt etiket med indhold på emballagen.