Genbrugsplads Brønderslev Vest

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 13-18

Lørdag kl. 10-17

Lukkedage

Søn- og helligdage, herunder 24-26/12 samt 31/12 og 1/1. Grundlovsdag 5/6.

Corona-info:

For at minimere smitterisiko, så vær opmærksom på:

 • Pak traileren godt hjemmefra, så du hurtigere kan komme af med dit affald.
 • Overhold myndighedernes anvisninger og hygiejneregler.
 • Overhold personalets anvisninger, fx begrænsning af biler på pladsen.
 • Udvis samfundssind og tolerance i forhold til hele situationen.

Muligheder og regler på pladsen

Som borger i Brønderslev eller Hjørring må du benytte alle AVVs genbrugspladser, på tværs af de to kommuner. Affaldet skal kunne være i en personbil, evt. med trailer. Du må aflevere op til 300 kg. om dagen. Virksomheder må også benytte pladsen mod betaling - se ordningen Mærk affaldet. Husk desuden at:

 • Aflevere affaldet i klare sække.
 • Af hensyn til personalets arbejdsmiljø hjælper genbrugsvejlederen ikke med aflæsning af affaldet. 
 • AVV tager ting op af containerne, så vi kan sælge dem i genbrugsbutikken. Hvis du ikke ønsker dette, giver du blot besked til personalet - så markerer vi affaldet med rød spray, og det går til forbrænding.
 • Du må ikke aflevere dagrenovation (affald til skraldespanden) på genbrugspladsen.
 • Genbrugspladserne er røgfrit område. Alle skal kunne færdes uden at blive udsat for passiv rygning. Derfor skal cigaretten o.lign. slukkes, inden du kommer ind på pladsen.
 • Færdselsloven er gældende på pladsen. Vær opmærksom på andre besøgende.
 • Børn skal altid være under opsyn af en voksen.

Personale

Thomas Bo

Thomas Bo

Anna-Marie

Anna-Marie

Affaldstyper

Aluminium Aske Beton og brokker Bilbatterier Deponi Dæk Elektronik Elsparepærer Farligt affald Farvet blød plast Fortroligt papir Glas & flasker Gips Haveaffald Hård plast & PVC Hårde hvidevarer til genbrug Hårde hvidevarer til skrotning Imprægneret træ Jord Klar blød plast Klinker & porcelæn Ledninger Lysstofrør Metal Mursten Pap Papir Rest efter sortering Plast, metal og mad & drikkekartoner Printer-patroner Stenuld & glasuld Til salg i AVVs Butik Trykflasker Træ Tøj og sko Vinduesglas