Isolering skal nu udelukkende afleveres på Miljøanlæg Rønnovsdal og ikke længere til deponi på Stadevej. På Miljøanlæg Rønnovsdal sorterer AVV efterfølgende isoleringen, for at så meget som muligt kan gå til genanvendelse.

Husk, at pga. gældende lovgivning må AVVs miljøanlæg ikke modtage kildesorteret genanvendeligt affald fra private virksomheder!!