Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Elsparepærer
  • Små lysstofrør (mindre end 60 cm)
  • LED-pærer

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

Aftagere valgt af branchen                   


Hvad sker der med affaldet:

Elsparepærer hører under WEEE-ordningen. Der er derfor producentansvar for at få affaldet korrekt behandlet. Nordværk omlaster affaldet og sender det videre til behandling af virksomheder udpeget af branchen.


Miljø:

WEEE-reglerne indbærer et producentansvar, som betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af elskrot. WEEE-direktivet fastsætter fælles EU-regler for håndtering af elskrot. Reglerne er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængden af elskrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter, og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af produkterne og affaldet herfra.


Sikkerhed:

Elsparepærer indeholder et yderst giftigt kviksølvholdigt pulver. Hvis en elsparepære går i stykker og pulveret kommer ud, skal man undgå kontakt, indånding og indtagelse af stoffet.


Øvrigt: