Siden maj måned har det været lettere at være grøn på Miljøvej Genbrugsplads i Hjørring. Her igangsatte Nordværk forsøget Det grønne spor, der skal øge genanvendelsen – til gavn for miljøet og genbrugstanken.

Hvad går det ud på?

Asfalten har fået grøn farve på den rute, der fører forbi containerne til genanvendelse: pap, papir, plast, træ m.m. De er nemme at få øje på og nemme at komme til, for de står allerførst for, når man kører ind på genbrugspladsen. Vejen til containerne til brændbart er til gengæld blevet lidt længere – dér hvor asfalten er farvet rød. Udover den farvede asfalt har Det grønne spor fokus på kundekontakt. Borgerne bliver mødt af venlige genbrugsvejledere, som står klar til at rådgive og fortælle om, hvad der sker med affaldet, når det er afleveret i de rette containere.

Hvordan går det?

Målet for Det grønne spor var at flytte 15% af affaldet fra forbrænding til genanvendelse. I runde tal vil det sige 1 ton om dagen. Det viser sig dog, nu hvor forsøget har kørt i cirka to måneder, at vi allerede er langt over målet. Indtil videre flytter vi i gennemsnit 2 ton om dagen fra forbrænding til genanvendelse. Samtidig er mængden af plast, pap og træ steget markant, efter containerne til disse affaldstyper er blevet mere synlige.

Lille ændring med stor betydning

Det grønne spor virker altså, kan vi roligt konkludere allerede nu. Udover det overordnede miljømål – at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse og direkte genbrug i Nordværks Genbrugsbutik – håber vi også at bidrage til en holdningsændring hos borgerne. At sætte fokus på, at en lille vaneændring hos den enkelte faktisk har stor betydning for miljøet. 

Det grønne spor løber i hele 2016. Det gennemføres af Nordværk i samarbejde med Aalborg Universitet og modtager støtte fra Miljøstyrelsen. Resultaterne af forsøget vil løbende blive formidlet, og i oktober måned inviteres hele affaldsbranchen til en temadag om emnet.