Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Jord
  • Græstørv
  • Sand

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

 

Nordværks Miljøanlæg


Hvad sker der med affaldet:

 

Rent jord anvendes på miljøanlæggene til afdækning, dvs. til at dække andre affaldstyper ned med så de støver f.eks. eternitplader. Alternativt bruges rent jord til opbygning af støj- og afskærmningsvolde rundt som vores anlæg.


Miljø:

 

Nordværk tager analyser af jorden for hver 120 ton. Det undersøges om jorden overholder kriterierne for rent jord eller om jorden skal om klassificeres til forurenet jord.


Sikkerhed:

 


Øvrigt: