Hos AVV prioriterer vi direkte genbrug højt, da vi anser det for at være den mest bæredygtige affaldsbehandling. Se også Affaldshierarkiet, der er grundlaget for hele vores arbejde.

Bæredygtighed hviler på tre ben: det miljømæssige, det sociale og det økonomiske. Her bidrager AVVs Genbrugsbutik på alle punkter. Mere direkte genbrug forlænger varernes levetid, afføder mindre affald og medvirker til reduktion af forbruget af råstoffer og energi til produktion af nye varer.

AVV har drevet genbrugsbutik i 30 år og oplever, at genbrugsbutikken bidrager væsentligt til en bæredygtig affaldshåndtering i lokalområdet. Alle varerne i AVVs Genbrugsbutik kommer fra borgerne - indleveret via vores 18 genbrugspladser eller afhentet som storskrald.

Samarbejde med organisationer og butikker

AVV afsætter det tøj, vi ikke selv kan sælge, til Frelsens Hær. Et samarbejde, der sikrer, at værdifulde ressourcer i tøj og tekstiler udnyttes bedst muligt. Sammen med en række andre genbrugsbutikker i lokalområdet har AVV desuden udgivet folderen Second Hand Vendsyssel, der giver et overblik over landsdelens genbrugsbutikker.

Download folderen: