Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Drivhusglas
  • Termoruder uden rammer
  • Planglas
  • Vinduesglas med aluminiumsrammer
  • Bilruder
  • Lamineret glas
  • Hærdet glas

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:

Kaffekolber, krystalglas, glas-grydelåg, fade og lignende, som ikke er i stykker, kan også afleveres til Møbler og brugsting


Modtagere af affaldet:

Reiling Gruppen via Nordværks Miljøanlæg


Hvad sker der med affaldet:

Glasset mellemlagres på Nordværks Miljøanlæg, indtil mængden er stor nok. Så afsættes glasset i store vognlæs via Reiling Gruppen til glasstøberier og indgår i fremstillingen af nye glasprodukter.


Miljø:

Fremstilling af glas, hvor genbrugs-glas indgår, kræver mindre energi end fremstilling af glas udelukkende fra nye råmaterialer.


Sikkerhed:

Vær varsom med glas. Forsøg ikke at adskille glas og ramme, da der er stor risiko for snitskader.


Øvrigt: