Flamingo kan genanvendes, og derfor blev der i 2020 igangsat en forsøgsordning, der skulle undersøge indsamlingspotentialet for den meget lette type affald. Forsøgsordningen viste sig hurtigt at være succesfuld. Vi fik under forsøgsperioden indleveret store mængder flamingo på genbrugspladsen i Hjørring Øst, og de logistiske udfordringer med det lette materiale blev efterprøvet og optimeret. Derfor modtager vi nu flamingo til genanvendelse på genbrugspladsen i Hjørring Øst. 

Sådan gør vi

I vores ressourcehal i Hjørring bliver flamingoen opbevaret overdækket i læ for vind og vejr, hvilket giver optimale betingelser for den videre afsætning. For at effektivisere transporten fra genbrugspladsen og til ressourcehallen, bliver flamingoen hentet i samme omgang, som andre typer affald. Det kan fx være isolering, gips og papir, der også mellemlagres indendørs. I Ressourcehallen bliver flamingoen kørt igennem en komprimator, som presser luften ud og samler flamingoen. Dette betyder, at vi kan transportere en større mængde flamingo, fordi volumen er mindre. Denne løsning giver dermed en meningsfuld logistik, set både ud fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv, da vi mindsker transportomkostningerne og CO2-udledningen.

 

Den komprimerede flamingo bliver sendt til virksomheden Eurec i Hedensted, hvor det laves om til ny flamingo.

 

Vil du vide mere om kravene for genanvendelse af flamingo, skal du klikke her.