Affaldsregistret er det nationale register over de virksomheder, der må indsamle, transportere og behandle affald samt forhandlere og mæglere indenfor området. Når du som virksomhed skal af med dit affald, skal du indgå aftale med en virksomhed, der er registreret i affaldsregistret.

Gå direkte til Affaldsregistret eller læs mere om affaldsregistret på Energistyrelsens hjemmeside.

Du finder Nordværk på listen "Kommunale Behandlingsanlæg" i Affaldsregistret.


Sådan gør du som transportør:
Som transportør kører du affaldet på vegne af en borger eller en virksomhed og overtager ikke ansvaret for affaldet. Transportører skal være registreret i affaldsregistret.

Nordværk sørger for at indberette de lovpligtige data til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem. For at vi kan gøre det, skal vi have følgende oplysninger om affaldsproducenten, når du vejer ind på vores anlæg:

  Virksomhed med P-nummer Virksomhed uden P-nummer Privat person  Kommune eller offentlig institution 
P-nummer X    
CVR-nummer   X    
Navn   X    
Branche   (X)    
Kommune-kode   X X  X
Adresse   X    
Post-nr.   X    
EAK-kode X X X X
Indberetningstype X X X X
Fordeling X X X X

(X) = valgfrit

Du kan også sende oplysningerne til os på forhånd til vejning-mil@nordvaerk.dk

 

Sådan gør du som indsamler:
Som indsamler skal du være registreret i affaldsregistret. Du indberetter selv data til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem og derfor skal vi kun have følgende oplysninger, når du vejer ind på vores anlæg:

 

  • EAK kode
  • Indberetningstype (liste udleveres af Nordværk)
  • Indsamlers P-nummer


Du kan også sende oplysningerne til os på forhånd til vejning-mil@nordvaerk.dk