Miljøanlæg Trynbakke

Åbningstider

Kun efter aftale

Lukkedage

Lørdag-søndag samt helligdage

På Miljøanlæg Trynbakke deponerer vi mineralsk affald (dvs. affald hvor der sker en udvaskning af stoffer til omgivelserne) på en kontrolleret losseplads.
En kontrolleret losseplads er opbygget så der ikke kan løbe forurenet vand til det øvrige miljø og grundvand.

Der er kun adgang efter aftale.