Miljøanlæg Stadevej tager sig af kompostering af have- og grenaffald, midlertidig opbevaring af jord, jern og metal samt deponering af inert affald.