Miljøanlæg Stadevej tager sig af kompostering af have- og grenaffald (dette dog midlertidigt lukket), midlertidig opbevaring af jord, jern og metal samt deponering af inert affald.