Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

  • Lysstofrør (længere end 60 cm)
  • Neonrør
  • LED-lysstofrør

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:


Modtagere af affaldet:

Aftagere valgt af branchen                   


Hvad sker der med affaldet:

Lysstofrør hører under WEEE-ordningen. Der er derfor producent-ansvar for at få affaldet korrekt behandlet. Nordværk omlaster affaldet og sender det videre til behandling af virksomheder udpeget af branchen.


Miljø:

WEEE-reglerne indbærer et producentansvar, som betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af elskrot. WEEE-direktivet fastsætter fælles EU-regler for håndtering af elskrot. Reglerne er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængden af elskrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøven-lige produkter, og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af produkterne og affaldet herfra.


Sikkerhed:

Lysstofrør indeholder et yderst giftigt kviksølv-holdigt pulver. Hvis et lysstofrør går i stykker og pulveret kommer ud, skal man undgå kontakt, indånding og indtagelse af stoffet.


Øvrigt: