Siden vores sorteringsanlæg blev sat i drift tilbage i 2016, har vi arbejdet benhårdt på at finde de bedst mulige aftagere, der både kan sikre et godt arbejdsmiljø i deres virksomhed og en vellykket genanvendelse af de forskellige affaldstyper, der kommer ind på anlægget. Det gælder særligt de fem plasttyper, vi udsorterer.

Nogle plasttyper er nemme at afsætte til genanvendelse, så plasten kan blive oparbejdet til et råprodukt, der kan indgå i nye plastprodukter. Særligt plasttypen mixfolie har haft et ekstraordinært fokus hos os, da den har været ekstrem svær at få genanvendt i Danmark og EU.

Hvad er mixfolie – og hvorfor er det en problematisk plasttype?
Mixfolie er de bløde plastemballager, du sorterer. Altså plastikken, der er rundt om f.eks. din tomatbakke eller bakke med nektariner – og så er der den, vi alle elsker; fryseposen.

Materialet bliver brugt i stor stil hos producenterne. Desværre er denne type plast svær at genanvende, da det er et blandingsprodukt af forskellige plasttyper. Når først det er sat sammen, kan det ikke adskilles igen – og netop dét gør materialet svær at genanvende i en ny produktion.

Hvordan afsætter vi mixfolien?
Helt tilbage i 2018 satte vi mixfolie på lager for at afvente nye genanvendelsesmuligheder, da der ikke var attraktive samarbejdspartnere.

I 2019 skrev vi kontrakt med Quantafuel i Skive, der er specialiseret i at omdanne plast til syntetisk råolie via en kemisk genanvendelse. Quantafuel var de eneste interessante aftagere i Danmark til netop denne plasttype. I foråret 2020 viste de første forsøg, at deres anlæg, mod al forventning, ikke kunne håndtere plast med et vist fugtindhold, som det havde fået på vores udendørs lager. Den våde mængde blev derfor energiudnyttet på vores eget energianlæg i Aalborg. Siden da har vi emballeret ballerne, inden de er blevet sat på lager.

Men i foråret 2023 stod det klart, at vores lager af mixfolie desværre ikke kan blive genanvendt hos Quantafuel. Grundet opstarts- og kapitalproblemer hos virksomheden har vi fortsat et stort oplag af folien i Aalborg, som de ikke har kunnet aftage. Senest er virksomheden blevet opkøbt, og de nye ejere har meddelt, at de desværre ikke færdigetablerer pyrolyseanlægget i Skive.

Vores miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen er blevet udsat af to omgange i håb om, at Quantafuel kunne modtaget de aftalte mængder. Men med de seneste meldinger og en miljøgodkendelse, der udløber den 1. juli, har vi været nødsaget til at vælge en alternativ aftager, der kan aftage de store mængder inden miljøgodkendelsens udløb.

På bestyrelsesmødet den 25. april 2023 blev det endeligt besluttet, at vores oplag af mixfolie i stedet bliver solgt til Aalborg Portland, for at holde afsætningen på nordjyske hænder. Konkret er der tale om 1.200 tons mixfolie, der i skrivende stund erstatter kul i deres cementproduktion. 

I denne uge sender vi et prøvelæs til virksomheden WPU - Waste Plastic Upcycling – som laver pyrolyse, hvor plasten både oparbejdes til kemisk genanvendelse og til grønne flybrændsler. Prøvelæsset skal afklare betingelserne for, om vores plast kan oparbejdes på anlægget frem til den 31. december 2023, hvorefter sorteringsanlægget er solgt til Urbaser A/S.

Skal jeg stadig sortere mit bløde plast?
Det korte svar er ja. Vi ønsker stadig at modtage alle typer plast på anlægget, da genanvendelse er vejen frem. Vi forventer, at der opstår nye genanvendelsesmuligheder og ny teknologi. Derfor skal du fortsat sortere alle typer af plastik derhjemme, så klarer sorteringsanlægget finsorteringen – og alt det, der kan blive genanvendt, bliver genanvendt.