Hvis jeres virksomhed afleverer farligt affald på Nordværks genbrugspladser, er det ikke omfattet af ordning "Mærk Affaldet", som er virksomheders abonnementsordning for aflevering af mindre mængder almindeligt affald på genbrugspladserne.

Farligt affald afregnes særskilt pr. udarbejdet affaldskvittering. Se mere om priser her. Vær opmærksom på at afleveringskvitteringen er virksomhedens dokumentation overfor myndighederne, og det er virksomhedens eget ansvar at få en udfyldt kvittering udleveret.

Husk, at den samlede mængde farligt affald, en virksomhed lovligt må aflevere på genbrugspladsen er 200 kg pr. år.

Har jeres virksomhed større mængder farligt affald, henvises der til modtageanlæg, som kan hente/modtage og behandle jeres farlige affald


Alle priser er ekskl. moms