Hvis jeres virksomhed afleverer farligt affald på AVVs genbrugspladser, er det ikke omfattet af ordning "Mærk Affaldet", som er virksomheders abonnementsordning for aflevering af mindre mængder almindeligt affald på genbrugspladserne.

Farligt affald afregnes særskilt med kr. 15,55 pr. kg + kr. 59,00 pr. udarbejdet afleveringskvittering. Vær opmærksom på at afleveringskvitteringen er virksomhedens dokumentation overfor myndighederne, og det er virksomhedens eget ansvar at få en udfyldt kvittering udleveret.

Husk, at den samlede mængde farligt affald, en virksomhed lovligt må aflevere på genbrugspladsen er 200 kg pr. år.


Har jeres virksomhed større mængder farligt affald, henvises der til MV Farligt Affald A/S, som kan afhente/modtage og behandle jeres farlige affald.Alle priser er ekskl. moms