Eksempler på affald der MÅ afleveres i denne sortering:

 

  • Bilbatterier
  • Blyakkumulatorer
  • Scooterbatterier
  • Traktorbatterier

Eksempler på affald der IKKE må afleveres i denne sortering:

 


Slutmodtagere af affaldet:

H.J. Hansen A/S


Hvad sker der med affaldet:

Metallerne i akkumulatorerne genanvendes og batterisyren renses og genbruges 


Miljø:

Akkumulatorer indeholder stoffer som er miljøskadelige (bly og syre) hvis det kommer ud i naturen.

Derfor skal de indsamles og miljøbehandles, så de miljøskadelige stoffer kan genanvendes.


Sikkerhed:

 

Beskyttelsesbriller, handsker, pas på batterisyre


Øvrigt:

 

Øjenskyllevæsker ved akkumulatorkassen