Visse affaldstyper som fx sandblæsersand og jord skal være ledsaget af en analyse, når det afleveres hos Nordværk. Analysen har til formål at få klarlagt forureningsgraden af affaldstypen. Afleverer din virksomhed affald, hvor det er nødvendigt med en analyse, men I ikke har fået den foretaget, så kan Nordværk tilbyde at få udtaget en prøve og få foretaget en analyse.


Affald til analyse

Pris pr. udtaget prøve er 1.225 kr.

Affald, der afleveres uden analyse, bliver i første omgang indvejet som ”Affald til analyse”. Når analyseresultatet foreligger, så kan prisen blive justeret op eller ned, så Nordværks udgifter til at behandle affaldet er dækket ind.

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg

Pris: 1.315 kr. pr. ton.

 


Priserne er sidst ændret den 22. december 2022 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.