Nordværk er navnet på Nordjyllands nye, fælles affaldsselskab. Navngivningen markerer en vigtig milepæl i fusionen af de to affaldsselskaber AVV og Reno-Nord og realiseringen af ambitionen om at gå forrest og være landets bedste inden for affaldshåndtering og ressourceudnyttelse.

Den 1. januar 2022 blev de to affaldsselskaber Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (AVV) og I/S Reno-Nord lagt sammen, og fra den 1. oktober 2022 har det nye nordjyske affaldsselskab fået et nyt, fælles navn. Det skal hedde Nordværk I/S.

Dermed har vi nået en meget vigtig milepæl i fusionen af de to selskaber. Det betyder rigtig meget for vores fælles identitet, at vi nu også har et fælles navn og logo. Det gør det naturligvis også nemmere at markere os som Nordjyllands nye, store affaldsselskab og realisere vores vision om at være førende inden for ressourceudnyttelse og affaldshåndtering,” siger Lisbeth Lauritsen, bestyrelsesformand i Nordværk.

Bag Nordværk står de seks ejerkommuner – Aalborg, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild kommuner. En væsentlig baggrund for det nordjyske affaldssamarbejde er et fælles ønske om at leve op til den nationale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi og målet om, at Danmark skal have en klimaneutral affaldssektor i 2030 og et samfund, hvor man genbruger og genanvender langt mere affald i stedet for at energiudnytte det ved forbrænding.
Nordværk har derfor en ambition om at fremtidssikre og omstille affaldssektoren i Nordjylland til cirkulær økonomi, hvilket selskabets nye logo også er designet til at symbolisere med sine runde former.

Logoet skal signalere det, vi arbejder med - genanvendelse, cirkulær økonomi og affaldets kredsløb, fordi vi har fokus på, hvordan vi udnytter de ressourcer, der er i vores affald, ligesom vi vil sikre, at borgerne i fremtiden ikke ser affald som en belastning, men som en ressource,” siger Thomas Lyngholm, direktør i Nordværk, og fortsætter:
Selve navnet, Nordværk, viser selvfølgelig, at vi kommer fra Nordjylland, mens ordet værk både signalerer vores faglighed og håndværk, og at vi gerne vil skabe noget og være først med det nye. Derudover driver vi jo også flere større værker – bl.a. energianlæg, sorteringsanlæg og deponier.

Navneskiftet bliver markeret med et nyt lanceringssite, www.nordvaerk.dk, der fortsat vil sikre, at de besøgende bliver navigeret til Nordværks forskellige afdelinger i Hjørring og Aalborg. Det nye navn og logo vil herefter også fremgå på bl.a. brevpapir, fakturaer og diverse platforme. I løbet af efteråret går Nordværk i gang med at udskifte logoer på skilte, containere m.m., så det nye navn fremgår på de forskellige lokationer. Udskiftningen kommer til at ske gennem en løbende proces, hvor der vil være fokus på mest mulig genanvendelse af eksisterende materialer og med omtanke for miljøet.

Nordværk har 220 medarbejdere, der årligt indsamler, håndterer og behandler over 400.000 tons affald fra virksomheder og fra 428.000 borgere i Nordjylland.

 

For yderligere information, kontakt:


• Lisbeth Lauritsen, bestyrelsesformand i Nordværk, tlf.: 4032 9660
• Thomas Lyngholm, direktør i Nordværk, tlf.: 2086 2123