Her har vi samlet forskellig typer bygningsaffald, der kan være forurenet med miljøskadelige stoffer

NB!

  • Affald fra nedrivninger og større ombygninger skal altid følges af en screeningsrapport
  • Mindre mængder affald, som vurderes at kunne indeholde miljøskadelige stoffer, skal evt. følges af en analyse
  • Er dit affald ikke sorteret i "rene" fraktioner, som beskrevet i vores sorteringsvejledninger, vil det blive sorteret af AVV for din regning! Se mere om Affald til AVV-sortering.

Fuger med PCB

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Hvis fugernes indhold tillader forbrænding
(se grænseværdierne her)

Pris: 570 kr. pr. ton

  • Nordværks genbrugspladser 

Hvis fugernes indhold kræver specialbehandling af farligt affald
afleveres affaldet på modtageanlæg for farligt affald.
(se grænseværdierne her)


Fuger med klorerede paraffiner

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Hvis fugernes indhold tillader forbrænding
(se grænseværdierne her):

Pris: 570 kr. pr. ton

  • Nordværks genbrugspladser 

Hvis fugernes indhold kræver specialbehandling af farligt affald
afleveres affaldet på modtageanlæg for farligt affald.
(se grænseværdierne her)


Træ med maling

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Hvis malingens indhold af tungmetaller tillader at træet genanvendes
(se grænseværdierne her)

  • Nordværks genbrugspladser 

Hvis malingens indhold af tungmetaller tillader forbrænding af træet
(se grænseværdierne her)

Pris: 680 kr. pr. ton

Hvis malingens indhold af tungmetaller tillader deponi af træet
(se grænseværdierne her)

Pris: 1.029 kr. pr. ton

Hvis malingens indhold kræver specialbehandling af træet som farligt affald
afleveres affaldet på modtageanlæg for farligt affald.
(se grænseværdierne her)


Døre og vinduer med PCB og klorerede paraffiner

Døre og vinduer dateret frem til 1977 (PCB)
Døre og vinduer dateret fra 1977 - 2001 (klorerede paraffiner)

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Hvis indholdet af PCB og klorerede paraffiner tillader forbrænding
(se grænseværdierne her)

Pris: 680 kr. pr. ton

Hvis indholdet af PCB og klorerede paraffiner tillader deponi
(se grænseværdierne her)

Pris: 1.029 kr. pr. ton

Hvis indholdet af PCB kræver specialbehandling af farligt affald
afleveres affaldet på modtageanlæg for farligt affald.
(se grænseværdierne her)


Sandblæsningssand med tungmetaller

Hvis sandets indhold af tungmetaller tillader deponi
(se grænseværdierne her)

Pris: 1.029 kr. pr. ton

Hvis malingens indhold kræver specialbehandling af farligt affald
afleveres affaldet på modtageanlæg for farligt affald.
(se grænseværdierne her)


Klinker og fliser med tungmetaller

Hvis indholdet af tungmetaller tillader deponi
(se grænseværdierne her)

Pris: 1.029 kr. pr. ton

Hvis indholdet af tungmetaller kræver specialbehandling af farligt affald
afleveres affaldet på modtageanlæg for farligt affald.
(se grænseværdierne her)


Fliselim med asbest

Asbestholdigt lim kræver specialbehandling af farligt affald
afleveres affaldet på modtageanlæg for farligt affald.
(se grænseværdierne her)


Klinker og fliser med asbestholdigt lim

Indholdet kræver deponering

Kan afleveres på:

Pris: 1.029 kr. pr. ton


Asbestholdigt affald

Kan afleveres på:

Se affaldsgruppen og sorteringen her


Kabler med PCB

  • Afleveres på modtageanlæg for farligt affald.

Priserne er sidst ændret den 10. januar 2024 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.

Byggeaffald forurenet med tungmetaller eller PCB:  Der vil være forskellige krav til behandlingen afhængig af forureningen. Se oversigt med grænseværdier her.