Du kan købe de grønne madaffaldsposer og -spande i Nordværks Genbrugsbutik. Ved ordningens begyndelse fik alle borgere i Hjørring Kommune sammen med de nye containere, udleveret en madaffaldsspand og et års forbrug af grønne madaffaldsposer. Det samme gør sig gældende til i 2019, hvor alle husstande i Hjørring får leveret en gratis forsyning af grønne affaldsposer til efteråret. Det er også muligt at tilkøbe ekstra poser i Nordværks Genbrugsbutik eller på Hjørring kommunes selvbetjening, klik her. To ruller (á 150 stk.) koster 15 kr., og en madaffaldsspand koster 20 kr. 

Gode råd til dit madaffald

  • Tøm din pose med madaffald i køkkenet oftere om sommeren og bind altid knude på posen, så fluerne ikke kan komme til indholdet i containeren.
  • Sørg for at lukke posen ekstra godt, hvis du har rester af kød eller fisk, da det kan rådne og give lugtgener.
  • Stil dine containere i skyggen, hvis det kan lade sig gøre.
  • Sørg for at holde dine containere rene.
  • Hæld aldrig madaffald direkte i containeren og skyl den, hvis der er gået hul på en pose.
  • Brug ikke sæbe i vandet, hvis du bor et sted, der er blevet separatkloakeret. Ellers ender sæben i vandmiljøet.
  • Du kan købe flueblokkere til containerne på Affald | Hjørring Kommune (hjoerring.dk).

Hvad sker der med madaffaldet? 

Madaffaldet samles ind i grønne plastposer, der tages fra i forsorteringen på et behandlingsanlæg. Derefter bliver madaffaldet til gødning og biogas, der kan bruges som brændstof til bl.a. biler. Du kan læse mere om affaldets vej her