Når du som privat boligudlejer driver virksomhed, med eller uden CVR-nummer, sidestilles du som almindelige private boligejere, når du skal bortskaffe affald fra din udlejningsejendom.
Følgende regler gælder:

  • Din ejendom eller ejendomme skal være beliggende i en af AVV's ejerkommuner
  • Du skal betale årligt genbrugsgebyr til kommunen
  • Affald, der bortskaffes til genbrugspladsen, skal i art og mængde svare til affald fra en almindelig husstand (maks. 300 kg pr. besøg)
  • Kun køretøj <3.500 kg + trailer

Ønsker du at bortskaffe større mængder affald, f.eks. med vognmand eller i eget køretøj >3.500 kg, benyttes AVV's modtageanlæg. Her vejes affaldet, og der betales behandlingsgebyr.