Private boligudlejere har ligesom boligforeninger og almindelige borgere lov til at benytte vores genbrugspladser. Dette forudsætter, at din ejendom eller ejendomme er beliggende i en af Nordværks ejerkommuner og dermed betaler genbrugsgebyr hertil.

Dog skal du som privat boligudlejer være opmærksom på, at vi fortsat skelner mellem erhvervsaffald og privat affald. Det vil sige, at det affald du afleverer, skal stamme fra lejerne af udlejningsejendommen eller fra mindre reparationer. Bygningsaffald fra større renovationer er erhvervsaffald, også selvom det kommer fra egne udlejningshuse. Du må aflevere affald, der i art og mængde svarer til det, der må afleveres fra private husstande.

Som privat boligudlejer må du aflevere følgende:  

  • brændbart affald (ikke restaffald fra husstanden)
  • papir og aviser
  • glas og flasker
  • batterier
  • storskrald (må kun være lejernes større brugsgenstande - ikke bygningsaffald)

En boligudlejer har pr. definition ikke altid affald, der kan afleveres gratis på genbrugspladsen.