I alle de nordjyske kommuner bliver der fra den 1. juli 2023 mulighed for at aflevere tekstilaffald på genbrugspladserne. Det sker som et led i implementeringen af den landsdækkende sortering af de ti affaldstyper.

Hvad er tekstilaffald?
Tekstilaffald er alt det, som andre ikke længere kan få glæde af. Altså tøj og tekstiler, der er så hullede eller slidte, at man normalt ville smide dem til restaffald.

Tekstiler, andre kan få glæde af, skal man fortsat give videre, sælge eller aflevere til genbrug, så vi forlænger tekstilernes levetid. 

Læs mere om, hvad du kan aflevere som tekstilaffald her

Hvad sker der med tekstilaffaldet?
Tekstilaffaldet fra de seks kommuner i ejerkredsen køres til Nordværk. Herefter står vi for omlastning og afsætning, så tekstilerne kan blive genanvendt til nye produkter, som  f.eks. garn og fyld i bilsæder.

Tekstilaffald er en helt ny affaldstype, som ikke tidligere er indsamlet. Det betyder også, at markedet for det er meget nyt, og det forventes, at man i de kommende år vil se enormt meget udvikling på området.

Indsamling på vej til dig
I Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune bliver det også muligt at få afhentet tekstilaffald derhjemme. Indsamlingen vil foregå hjemme ved husstanden, hvor du afleverer dit tekstilaffald på låget på containeren til plast, metal og mad- og drikkekartoner samt pap og papir.

Du får udleveret røde poser til dit tekstilaffald; fyld herefter posen, bind knude og læg den på containeren - aflever kun én pose ad gangen. Vi tager posen med næste gang, vi tømmer din container. Indsamlingen i Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune starter først i efteråret 2023, og vi sørger selvfølgelig for at give besked, når du kan bruge den.