AVV har gennem flere år haft som mål at etablere et nyt areal til oplagring af brændbart affald og forædling af biomaterialer under hensyn til aktuelle og nyeste regler og vilkår. 

AVV opkøbte i 2010 et 3,7 hektar stort areal, som støder direkte op til de nuværende arealer på Miljøanlæg Rønnovsdal.
Vi har siden 2014 været i dialog med Hjørring Kommune og Miljøstyrelsen om godkendelse af arealet til mellemlagring og forædling.  Anlægsarbejdet blev sendt i udbud sommeren 2019. Dette gik til Vennelyst, som startede op i de sidste uger af 2019. Det nye areal giver mulighed for at opbevare større mængder af affald og skal primært benyttes til bioaffald. Med mere plads får vi mulighed for at organisere bioaffaldet bedre, udnytte ressourcerne mere effektivt og skabe bedre produkter. Derudover skal det nye areal anvendes til mellemlagring af brændbart affald. Hos AVV forventer vi, at blive mødt med skærpede miljøkrav til vores nuværende arealer til mellemlagring af brændbart affald, når den nuværende miljøgodkendelse, der fastsætter vilkår for indretning og drift af behandlingsanlæg, skal revurderes. Vi indretter derfor det nye areal, så det overholder de nyeste vilkår og krav fra myndighederne. På det nye areal øges sikkerheden med overvågning af affaldets temperaturer. Vi samler alt brandbart på det nye areal. En termisk overvågning giver alarm med SMS i tilfælde af temperaturstigning indenfor definerede intervaller. Dermed øges sikkerheden, hvor vi vil opdage en potentiel brand tidligt og kan foretage hurtig indsats.