Ressourcehallen på Miljøvej blev opført som et led i indførelsen af kildesorteringen i Nordværks to ejerkommuner, Brønderslev og Hjørring. Det er her de store mængder affald, vi indsamler hos borgerne, bliver håndteret. Vi har tidligere håndteret pap, papir og plastfolie i Genbrugscenterets pressehal, men læssehøjden blev for lav, og kapaciteten er for lille med de nye mængder affald. Desuden fik vi et behov for at kunne håndtere det indsamlede madaffald. I hallen vil vi også modtage og kortvarigt mellemlagre materialer fra genbrugspladserne – materialer, der tidligere blev håndteret udendørs, men med en kvalitetsforringelse til følge. Det drejer sig pt. om gips og isolering.

Byggeriet af den 3.000 m2 store ressourcehal blev påbegyndt i november
2018, og hallen er klar til ibrugtagning medio 2019.

Byggeriet af den 3.000 m2 store ressourcehal blev påbegyndt i november 2018, og hallen blev taget i brug i efteråret 2019. Projektet var udbudt i licitation og blev vundet af Vennelyst A/S, som påbegyndte byggeriet i november 2018. Ressourcehallen indeholder et areal til håndtering (omlæsning og komprimering) af diverse affaldstyper. Derudover rummer den en vaskehal til renovations- og containerbiler. I forbindelse med hallen er det etableret en ekstra brovægt, så mellemvejninger af to-kammerbiler kan foretages ved hallen, så vejeprocessen bliver mere hensigtsmæssig. Desuden er det etableret et udeareal til afsætning af containere.

Se hele processen med byggeriet her: