Hvad sker der med dit affald? AVVs opgave er at sørge for, at det bliver sendt til den mest miljørigtige behandling.

Dit affald går til:

  • Direkte genbrug, når vi sælger det i AVVs genbrugsbutik eller på www.genbrugsauktion.dk
  • Genanvendelse hos forskellige aftagere, som enten selv udnytter materialerne eller sender det videre til oparbejdning hos andre
  • Forbrænding på AVVs Energianlæg, hvor det omdannes til elektricitet og varme
  • Deponering på AVVs Miljøanlæg (lossepladser), hvor det graves ned oven på et membran-system

Affaldets vej

Følg affaldets vej fra udsmidning til genanvendelse som ny ressource.
Filmene giver et generelt billede af, hvad der sker med en række affaldstyper. Det er ikke nødvendigvis de anlæg, du ser i filmene, som AVV afsætter genanvendeligt affald til. Men processen er i store træk den samme.

Se filmen om genanvendelse af aluminium

Se filmen om genanvendeles af plastic

Se filmen om genanvendelse af metal

Se filmen om genanvendelse af farligt affald

Se filmen om genanvendelse af glas