Hvad sker der med dit affald? AVVs opgave er at sørge for, at det bliver sendt til den mest miljørigtige behandling.

Dit affald går til:

  • Direkte genbrug, når vi sælger det i AVVs genbrugsbutik eller på www.genbrugsauktion.dk
  • Genanvendelse hos forskellige aftagere, som enten selv udnytter materialerne eller sender det videre til oparbejdning hos andre
  • Forbrænding på AVVs Energianlæg, hvor det omdannes til elektricitet og varme
  • Deponering på AVVs Miljøanlæg (lossepladser), hvor det graves ned oven på et membran-system

 

Affaldets vej

Følg affaldets vej fra udsmidning til genanvendelse som ny ressource.
Filmene giver et generelt billede af, hvad der sker med en række affaldstyper. Det er ikke nødvendigvis de anlæg, du ser i filmene, som AVV afsætter genanvendeligt affald til. Men processen er i store træk den samme.

Se filmen om genanvendelse af aluminium her

Se filmen om genanvendeles af plastic her

Se filmen om genanvendelse af metal her

Se filmen om genanvendelse af farligt affald her

Se filmen om genanvendelse af glas her

For at se filmene skal marketing cookies accepteres. Ændre dit samtykke for at se filmene.