- PRESSEMEDDELELSE - 

De seks nordjyske ejerkommuner bag Reno-Nord og AVV har nu vedtaget en sammenlægning af de to affaldsselskaber. Sammenlægningen skal sikre en grøn, cirkulær og effektiv affaldshåndtering i Nordjylland.

Det er nu en realitet, at de to affaldsselskaber, Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (AVV) og I/S Reno-Nord, bliver lagt sammen den 1. januar 2022. Sammenlægningen af de to selskaber har fået politisk opbakning i de seks ejerkommuner – Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner.


Baggrunden for sammenlægningen er en fælles ambition om at fremtidssikre og omstille affaldssektoren i Nordjylland til cirkulær økonomi. Sammen ønsker de seks kommuner at være førende på fremtidens marked for ressourceudnyttelse og affaldshåndtering. Det skal ske ved at løse opgaverne på nye og smartere måder til gavn for miljø, borgere og virksomheder.


De seks kommuner er enige om, at de vil leve op til den nationale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi og målet om, at Danmark skal have en klimaneutral affaldssektor i 2030 og et samfund, hvor man genbruger og genanvender langt mere affald i stedet for at brænde det af. Det kræver, at kommunerne håndterer affald på innovative og mere effektive måder, hvilket også er en væsentlig baggrund for det nye nordjyske affaldssamarbejde.


Driften af det fælles affaldsselskab skal være kendetegnet ved effektivitet, partnerskaber og grøn omstilling. Det fælles selskab kan opnå en større volumen i de forskellige affaldstyper, hvilket giver bedre muligheder for afsætning og en bedre udnyttelse af kapaciteten på affaldsforbrændingsanlæggene og deponi.


Samarbejdet i det nye fælles affaldsselskab bliver fleksibelt, så hver enkelt ejerkommune kan deltage i de dele af samarbejdet, som giver mening i den respektive kommune – fx drift af genbrugspladser, sortering og håndtering af forskellige affaldstyper mm. Den model giver mulighed for at agere hurtigt og tilpasse sig fremtidige politiske aftaler. Hvis ejerkommunerne skal opnå de ønskede synergier ved fusionen, er det dog samtidig vigtigt, at alle kommuner forpligter sig og udnytter mulighederne for at samarbejde om flere fælles løsninger end dem, AVV og Reno-Nord varetager i dag. I fremtiden vil andre kommuner også kunne tage del i samarbejdet på samme vilkår som de nuværende partnere.


Bestyrelsen i det nye affaldsselskab bliver sammensat af to medlemmer udpeget af henholdsvis Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune, tre medlemmer fra Hjørring Kommune og seks medlemmer fra Aalborg Kommune.

Kontaktinformation:

Yderligere oplysninger kan få hos:

• Mikael Klitgaard, borgmester Brønderslev Kommune, tlf. 2444 5403
• Arne Boelt, borgmester Hjørring Kommune, tlf. 4122 3069
• Mogens Gade, borgmester Jammerbugt Kommune, tlf. 4191 2001
• Mogens Jespersen, borgmester Mariagerfjord Kommune, tlf. 2720 1258
• Leon Sebbelin, borgmester Rebild Kommune, tlf. 3027 7177
• Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aalborg Kommune, tlf. 9931 1500