Elever fra 4. og 5. klasser i Hjørring og Brønderslev kommuner skal bevogte og redde havmiljøet. Eleverne bliver, gennem et undervisningsforløb hos Nordsøen Oceanarium og Affaldsselskabet Vendsyssel Vest, klogere på affald generelt og mere specifikt på problemerne med plastik i vores havmiljø – og interessen har været stor.

Blot få dage efter der var åbnet for tilmeldinger var der allerede tæt på udsolgt – så at sige.  Leder af Skoletjenesten hos Nordsøen Oceanarium Anders Østerby udtaler i den forbindelse:  ”Det er dejligt at se en stor interesse for vores undervisningsforløb, hvor vi sammen med Nordværk sætter fokus på forurening af vores havmiljø”.

Formålet med det nye samarbejde og uddannelsesforløbet er, at give skoleeleverne en forståelse for miljøproblematikkerne der er i forbindelse med affald i vores havmiljø. Og dernæst, hvad der kan gøres for at komme denne problematik til livs nu og i fremtiden.

Kommunikatør Morten Ulltveit-Moe fra Nordværk: ”Sammen med Oceanariet skal vi undervise skoleeleverne, så de kan blive ambassadører for en fremtid med mere affaldssortering og en generelt bedre forståelse for vores havmiljø. Derfor bliver det også et undervisningsforløb, hvor vi snakker og ser på fremtidige løsninger og forebyggelse af affald i vores havmiljø”.    

Undervisningsforløbet kommer til at bestå af to kursusgange ved Nordsøen Oceanarium og Nordværk. Eleverne skal blandt andet lede efter mikroplast i fiskemaver, lave filtrationsforsøg med affald, se hvordan affald behandles i Danmark og lave youtube-video om plastik i verdenshavene. Den klasse der har lavet den mest kreative video vinder et besøg og overnatning på Nordsøen Oceanarium. Uddannelsesforløbet er støttet af Spar Nord Fonden.