Energianlæg

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 6-20 (for kunder med vejekort)

Lukkedage

Lørdag-søndag

Kunder, der ikke har vejekort til Nordværk, skal følge vejekontorets åbningstider, der er:
Mandag-torsdag kl. 7-15.30
Fredag kl. 7-15

Energianlægget modtager forbrændingsegnet affald fra virksomheder og private. Virksomhederne kan selv aflevere affaldet til forbrænding, mens dagrenovationen fra private samles ind via de kommunale renovationsordninger.

Vi brænder desuden klinisk risikoaffald fra sygehuse og laboratorier samt slam fra kommunale renseanlæg.

Vi udnytter energien fra forbrænding af affald til at producere el og fjernvarme, der sælges til forsyningsvirksomheder. Forbrændingsprocessen skaber nogle restprodukter, som vi sender videre til miljøsikker behandling.