Affaldshierarkiet er et prioriteringsværktøj inden for affaldsbehandling på både europæisk og dansk plan. Hos Nordværk og Modtagestation Vendsyssel arbejder vi aktivt ud fra affaldshierarkiet, hver dag.

Især de tre øverste trin i hierarkiet – forebyggelse, direkte genbrug og genanvendelse – har vi haft stort fokus på de seneste år.

Kildesortering ved husstanden, som blev igangsat i oktober 2018, er et eksempel på, hvordan vi tilstræber at indsamle stadigt mere affald til genanvendelse og dermed løfte store mængder fra energiudnyttelse til materialeudnyttelse. Nordværks Genbrugsbutik, reparationsværkstederne og etablering af Genbrugssten i Brønderslev er eksempler på, hvordan vi tilstræber at flytte affald endnu længere op i affaldshierarkiet og skabe cirkulærøkonomiske forretninger. Med reparation af cykler og hårde hvidevarer samt bearbejdning af tekstiler og mursten har vi muliggjort genbrug af varer, der ellers ville være blevet til affald. Dermed forsøger vi at skabe nye forretningsaktiviteter og vækst i Nordjylland, samtidig med at vi løfter mennesker gennem udviklende jobaktiviteter.