Genbrugsplads Bjergby

Åbningstider

Tirsdag og torsdag kl. 13-18
Lørdag kl. 10-17
Adgang for virksomheder kl. 7-18 alle dage (selvbetjening).

Lukkedage

Mandag, onsdag, fredag.

Søn- og helligdage, herunder 24-26/12 samt 31/12 og 1/1. Grundlovsdag 5/6.

Corona-info:

For at minimere smitterisiko, så vær opmærksom på:

 • Pak traileren godt hjemmefra, så du hurtigere kan komme af med dit affald.
 • Overhold myndighedernes anvisninger og hygiejneregler.
 • Overhold personalets anvisninger, fx begrænsning af biler på pladsen.
 • Udvis samfundssind og tolerance i forhold til hele situationen.

Muligheder og regler på pladsen

Som borger i Brønderslev eller Hjørring må du benytte alle Nordværks genbrugspladser på tværs af de to kommuner. Affaldet skal kunne være i en personbil evt. med trailer. Du må aflevere op til 300 kg. om dagen. Virksomheder må også benytte pladsen mod betaling - fra d. 1./1. 2023 træder vores betaling via nummerpladen i gang - læs mere her.

Husk desuden at:

 • Aflevere affaldet i klare sække.
 • Nordværk tager ting op af containerne, så vi kan sælge dem i genbrugsbutikken. Hvis du ikke ønsker dette, giver du blot besked til personalet - så markerer vi affaldet med rød spray, og det går til forbrænding.
 • Du må ikke aflevere restaffald (affald til din indendørs skraldespand) på genbrugspladsen.
 • Genbrugspladserne er røgfrie områder. Alle skal kunne færdes uden at blive udsat for passiv rygning. Derfor skal cigaretter mm. slukkes, inden du kommer ind på pladsen.
 • Alt affald skal afleveres og placeres i containerne. Vi henstiller til, at man ikke stiller tunge emner ved siden af containeren f.eks. brændeovn og badekar. Større emner skal afleveres på vores bemandede genbrugspladser. 
 • Færdselsloven er gældende på pladsen. Vær opmærksom på andre besøgende.
 • Børn skal altid være under opsyn af en voksen.

 Selvbetjening

Genbrugspladsen i Bjergby er - på forsøgsbasis - åben med selvbetjening for virksomheder.
For at komme ind på pladsen skal du have udleveret en nøglebrik til porten. Den fås hos Bjergby-Mygdal Erhvervsforening - kontakt foreningens kasserer René Thomsen, Bjergby VVS på rene@bjergbyvvs.dk eller tlf. 4030 9714. Det kræver desuden tilmelding til Mærk affaldet, AVVs ordning for virksomheder.

Adgang til pladsen foregår via el-låsen, der er monteret på indkørselsporten (porten længst mod nord). Du skal bruge din nøglebrik for at åbne porten.
Det foregår sådan:

 • Når du skal ind på pladsen: Hold din nøglebrik foran cylinderen og drej håndtaget en kvart omgang til HØJRE. Så er du inde.
 • Når du er færdig på pladsen: Luk porten, drej håndtaget i vandret stilling, hold nøglebrik foran cylinderen og drej kvart omgang til VENSTRE. Så er porten låst.
 • Send en sms med dit nøglebriknummer til 6122 9345, hver gang du har benyttet pladsen uden for normal åbningstid.

 Bemærk: Ordningen med selvbetjening er kun for virksomheder - ikke for private borgere.

Personale

Kjeld

Kjeld

Affaldstyper

Aluminium Aske Beton og brokker Bilbatterier Deponi Dæk Elektronik Elsparepærer Farligt affald Farvet blød plast Glas & flasker Fortroligt papir Gips Haveaffald Hård plast & PVC Hårde hvidevarer til genbrug Hårde hvidevarer til skrotning Imprægneret træ Jord Klar blød plast Klinker & porcelæn Ledninger Lysstofrør Metal Pap Papir Printer-patroner Rest efter sortering Stenuld & glasuld Til salg i Nordværks Butik Plast, metal og mad & drikkekartoner Trykflasker Træ Tøj og sko Vinduesglas