Genbrugsplads Bjergby

Åbningstider

Tirsdag og torsdag kl. 13-18
Lørdag kl. 10-17
Adgang for virksomheder kl. 7-18 alle dage (selvbetjening).

Lukkedage

Mandag, onsdag, fredag.

Søn- og helligdage, herunder 24-26/12 samt 31/12 og 1/1. Grundlovsdag 5/6.

Corona-info:

For at minimere smitterisiko, så vær opmærksom på:

 • Pak traileren godt hjemmefra, så du hurtigere kan komme af med dit affald.
 • Overhold myndighedernes anvisninger og hygiejneregler
 • Overhold personalets anvisninger, fx begrænsning af biler på pladsen
 • Udvis samfundssind og tolerance i forhold til hele situationen

 

Muligheder og regler på pladsen

Som borger i Brønderslev eller Hjørring må du benytte alle AVVs genbrugspladser, på tværs af de to kommuner. Affaldet skal kunne være i en personbil, evt. med trailer. Du må aflevere op til 300 kg. om dagen. Virksomheder må også benytte pladsen mod betaling - se ordningen Mærk affaldet. Husk desuden at:

 • Aflevere affaldet i klare sække.
 • Af hensyn til personalets arbejdsmiljø kan du ikke nødvendigvis regne med hjælp til tunge løft i forbindelse med aflæsning af affaldet.
 • AVV tager ting op af containerne, så vi kan sælge dem i genbrugsbutikken. Hvis du ikke ønsker dette, giver du blot besked til personalet - så markerer vi affaldet med rød spray, og det går til forbrænding.
 • Du må ikke aflevere dagrenovation (affald til skraldespanden) på genbrugspladsen.
 • Røgfrit område: AVV er pr. 1. juni 2018 røgfri. Det gælder også genbrugspladsen, hvor alle skal kunne færdes uden at blive udsat for passiv rygning. Derfor skal cigaretten o.lign. slukkes, inden du kommer ind på pladsen.

 

Selvbetjening

Genbrugspladsen i Bjergby er - på forsøgsbasis - åben med selvbetjening for virksomheder.
For at komme ind på pladsen skal du have udleveret en nøglebrik til porten. Den fås hos Bjergby-Mygdal Erhvervsforening - kontakt foreningens kasserer René Thomsen, Bjergby VVS på rene@bjergbyvvs.dk eller tlf. 4030 9714. Det kræver desuden tilmelding til Mærk affaldet, AVVs ordning for virksomheder.

Adgang til pladsen foregår via el-låsen, der er monteret på indkørselsporten (porten længst mod nord). Du skal bruge din nøglebrik for at åbne porten.
Det foregår sådan:

 • Når du skal ind på pladsen: Hold din nøglebrik foran cylinderen og drej håndtaget en kvart omgang til HØJRE. Så er du inde.
 • Når du er færdig på pladsen: Luk porten, drej håndtaget i vandret stilling, hold nøglebrik foran cylinderen og drej kvart omgang til VENSTRE. Så er porten låst.
 • Send en sms med dit nøglebriknummer til 6122 9345, hver gang du har benyttet pladsen uden for normal åbningstid.

 Bemærk: Ordningen med selvbetjening er kun for virksomheder - ikke for private borgere.

Personale

Kjeld

Kjeld

Affaldstyper

Aluminium Aske Beton og brokker Bilbatterier Deponi Dæk Elektronik Elsparepærer Farligt affald Farvet blød plast Glas & flasker Fortroligt papir Gips Haveaffald Hård plast & PVC Hårde hvidevarer til genbrug Hårde hvidevarer til skrotning Imprægneret træ Jord Klar blød plast Klinker & porcelæn Ledninger Lysstofrør Metal Pap Papir Printer-patroner Rest efter sortering Stenuld & glasuld Til salg i AVVs Butik Plast, metal og mad & drikkekartoner Trykflasker Træ Tøj og sko Vinduesglas