Siden 2013 har du kunnet aflevere mælke- og juicekartoner til genanvendelse på Nordværks genbrugspladser samt ved genbrugspletterne (sorterings-øerne) i Tversted. Fra den 1. februar 2018 udgår denne sortering imidlertid, og kartoner skal fremover smides i restaffald (skrald). Kartonerne er hidtil blevet sendt til et anlæg i Sverige, hvor de forarbejdes til genanvendelse. Når kartonerne fremover brændes, omdannes de i stedet til varme og elektricitet på Nordværks Energianlæg. 

Ordningen ophører, fordi de indsamlede mængder er for små til, at det - miljømæssigt og økonomisk - kan betale sig at fortsætte indsamlingen. I planlægningen af den kommende indsamling ved husstanden til oktober 2018 har vi overvejet indsamling af kartoner, men det har ikke været muligt at få plads til denne sortering i containerne.