På Miljøanlæg Rønnovsdal deponerer vi inert affald på en kontrolleret losseplads. Derudover udnytter vi pladsen til at opbevare affald, der skal sendes videre til genbrug eller forbrænding, samt til at kompostere det have- og grenaffald, borgerne afleverer på genbrugspladserne.

Husk at deklarere dit deponiaffald. Du finder deklarationen her.