Her finder du en oversigt over de forskellige typer jord som vi kan modtage på vores anlæg.
Jord skal altid følges af en analyse. Den kan du vælge selv at få foretaget hos et akkrediteret laboratorium, eller du kan få Nordværk til at udtage prøve og sørge for analyse.

I henhold til Miljøanlæggets nye miljøgodkendelse, skal der nu også analyseres for kviksølv og Benzen. Det betyder, at prisen for en analyse pr. 1. juli 2017, ser således ud:

  • Udtagelse af prøve:  Kr. 400,00 (ekskl. moms)
  • Analyse og tolkning: Kr. 825,00 (ekskl. moms)

Herunder finder du behandlingspriser for de forskellige jordtyper.


Jord, rent (kategori 1)

F.eks. havemuld og andet rent jord. Må indeholde lidt sand.

Skal overholde grænseværdierne for rent jord

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 65 kr. pr. ton

Nordværks genbrugspladser


Jord, let forurenet (kategori 2)

Skal overholde grænseværdierne for let forurenet jord

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 250 kr. pr. ton


Jord, tungmetalforurenet (>kategori 2)

Skal overholde grænseværdierne for affald med tungmetaller til deponi, og skal følges af en deklaration, som skal udfyldes og medbringes, eller sendes, til anlægget. Du finder den her

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 1.029 kr. pr. ton 


Jord, olieforurenet

kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: Ring og hør


Priserne er sidst ændret den 22. december 2023 og er inkl. affaldsafgift og ekskl. moms.